6 SIGMA VE HAYAT

6 Sigma bir problem çözme metodolojisi. Matematiğe dayalı, ölçmeye ve tanımlamaya dair çeşitli istatistiksel metotlar sunuluyor. Kanaatimiz, bu metotların herkes tarafından kolayca öğrenilebileceği ve günlük

Team Building

Team Building is very important task for leaders and managers. Especially in organisational changes in the company, team building will play a role as “future

Günlük Hayattan Yalın Örnekler

Konumuz “Yalın Üretim” ve “Yalın Yönetim” . Bunlar, hayatımızın her alanında değişim yaratabilecek kavramlar. Sosyal hayatımızda, çarşıda-pazarda, her yerde bu kavramlardan ve bu kavramlarla değişim

Değişimin Psikolojisi – 2

Önceki yazımızdan, değişim projelerinin başlangıcında oluşan “belirsizlik” ortamının iyi yönetilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Belirsizlik bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Yalın Üretim sistemine geçiş sürecinde, işletmede bir dizi değişiklik gerçekleşir. Bu

Değişimin Psikolojisi – 1

Önceki yazımızdan, değişim projelerinin başlangıcında oluşan “belirsizlik” ortamının iyi yönetilmesi gerektiğinden bahsetmiştim.  Belirsizlik bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Yalın Üretim sistemine geçiş süürecinde, işletmede bir dizi değişiklik

“Yalın Üretim” in Eşiğinde

Önceki yazımızda özetlemeye çalıştım, örnek durumu, hatırlayalım.Önceki yazımızdaki “örnek durumu” hatırlıyorsunuz. Büyük umutlarla ve ciddi bir kaynak kullanımı ile başlayan bir “değişim” projesi söz konusuydu. Bütün çabalara rağmen,

Yalın Yönetime Giriş

“Yalın” sözcüğünü sıkça duyuyorsunuz. Üretim süreçlerinin “Yalın” hale getirilmesinden söz ediliyor. “Yalın Üretim” diye adlandırlan bir üretim konsepti oluşturulmuş.Sayısız faydası olduğu anlatılıyor. Okuduklarınızdan, duyduklarınızdan anlamaya çalışıyorsunuz. Size bir yararı