KOCATEPE’den

Harekât, 1864 rakımlı Kocatepe’den yönetilecektir. Yörede, harekât alanının tamamının izlenebildiği tek yerdir Kocatepe. Tepenin yamacındaki Kalecik Köyü işgal altındadır. 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece,

Yaşam Döngüsü Ve Kurumsallık

Bu yazıda, daha önce incelediğimiz şirket yaşam döngüsünü, kurumsallık perspektifinden ele alacağız. Konuya, aile şirketleri açısından baktığımızda, aşağıdaki gibi bir durum söz konusudur. İstatistikler, ülkemizdeki

Yaşam Döngüsü

Şirketlerin, canlı organizmalar gibi, doğum-kuruluş ile başlayan bir yaşam döngüleri vardır. Kuruluş dönemini, büyüme ve gelişme dönemi takip eder. Doğa yasaları gereği, bu dönem, bir

“Güven” Üzerine

Bireyler arası bütün ilişkilerde, dünyanın her ülkesinde, ortak olan bir şey vardır. Bu, “güven” olgusudur. Kimi insanlara güvenirsiniz, kimilerine güvenmezsiniz. İnsanlara güvendiğinizde, onların yetkinliklerine itimat

Çözüm İçin Hangi Teknik?

Problem çözme konusunda çok çeşitli tekniklerden bahsedilebilir. Bu metotları iki grupta toplamak mümkündür. 6 Sigma ve Shainin metotlarının da içinde olduğu, matematik temelli, “analitik metotlar”