6 SIGMA VE HAYAT

6 Sigma bir problem çözme metodolojisi. Matematiğe dayalı, ölçmeye ve tanımlamaya dair çeşitli istatistiksel metotlar sunuluyor. Kanaatimiz, bu metotların herkes tarafından kolayca öğrenilebileceği ve günlük