Çözüm İçin Hangi Teknik?

Problem çözme konusunda çok çeşitli tekniklerden bahsedilebilir. Bu metotları iki grupta toplamak mümkündür. 6 Sigma ve Shainin metotlarının da içinde olduğu, matematik temelli, “analitik metotlar”