Yaşam Döngüsü Ve Kurumsallık

Bu yazıda, daha önce incelediğimiz şirket yaşam döngüsünü, kurumsallık perspektifinden ele alacağız. Konuya, aile şirketleri açısından baktığımızda, aşağıdaki gibi bir durum söz konusudur. İstatistikler, ülkemizdeki

Yaşam Döngüsü

Şirketlerin, canlı organizmalar gibi, doğum-kuruluş ile başlayan bir yaşam döngüleri vardır. Kuruluş dönemini, büyüme ve gelişme dönemi takip eder. Doğa yasaları gereği, bu dönem, bir

Kurumsallaşma Üzerine

“Kurumsallaşma”, hemen hemen tüm aile şirketlerin gündeminde olan bir konudur. Şirketler, büyümenin getirdiği çeşitli sıkıntılarla karşılaşırlar. Kurumsallaşmanın bir çare olabileceğini düşünürler. Temelde bu yaklaşım doğrudur.

Kurumsallaşma Nereden Başlamalı?

Kurumsallaşma konusundaki genel yaklaşımımızı daha önce dile getirmiştik. Bu yazımızda, geleneksel yapıda bir firmada, kurumsallaşma çalışmalarının başlangıç noktası konusunda görüşlerimizi dile getireceğiz. Öncelikle, belirtmek istediğim

Organizasyonun Yaşam Döngüsü

Organizasyonların da, tıpkı canlı organizmalar gibi, doğumdan-ölüme uzanan bir yaşam döngüleri vardır. Organizasyon, girişimci bir ruhla oluşturulur. Enerji seviyesi ve heyecan üst düzeydedir. Hedeflenen ilk

Weaving Patience

In Homer’s epic, Odysseus is the symbol of bravery and Penelope, his wife, the symbol of fidelity. Because Penelope waited Odysseus who was gone to

Kurumsallaşma Üzerine

Kurumsallık, günümüzde, sıkça dile getirilen bir kavramdır. Her aile şirketi, her patron şirketi, bir gün kurumsallaşma hayaliyle yaşar. Bunu için projeler başlatılır, ciddi fedakârlıklar yapılır

Team Building

Team Building is very important task for leaders and managers. Especially in organisational changes in the company, team building will play a role as “future