modules

Danışmanlık  hizmetlerini modüller – paketler halinde sunuyoruz.

 • İşletme geneli gelişim paketi
 • Seçilen süreç gelişim paketi
 • Alt süreç paketi
 • Anahtar teslim proje
 • Eğitim
 • Oryantasyon
 • Rutin iş akışını etkilemeden
 • Kendi ekibimizle çalışarak
 • Ekibinizden sınırlı katılımla
 • Süreç iyileştirme
 • İlgili süreçlerle entegrasyon 
 • Ekibinizin oryantasyonu
 • Grup çalışmaları
 • Organizasyon & İş Bölümü
 • Bilgi Akışı
 • Toplantı Düzeni
 • Raporlama Düzeni
 • Hedeflerle Yönetim
 • Hizalanma
 • Performans Yönetimi
 • Vizyon – Misyon Oluşturma
 • Hedef Belirleme
 • Stratejik Planlama
 • Hizalanma Çalıştayı
 • Yönetim
 • Planlama
 • Kalite
 • Üretim
 • Ar-Ge
 • Satın Alma
 • Satış
 • İK
 • Muhasebe & Finans
 • Süreç haritalama
 • Performans göstergeleri
 • Hedeflerle yönetim
 • Süreç bazında gelişim projesi
 • Periyodik gözden geçirme 
 • Performans yönetimi
 • Sürekli gelişim
 • ERP Oryantasyon
 • Depo Yönetimi
 • CRM Oryantasyon
 • Tedarikçi Yönetimi 
 • Tedarikçi Geliştirme
 • Verimlilik Yönetimi
 • Yeni Ürün Devreye Alma
 • Ürün Reçeteleri  Oluşturma
 • Kapasite analizi
 • Değer Akış Analizi
 • Darboğaz Analizi
 • Kalıp Yönetimi