Yarınlar, hızlı ve çevik davrananların olacak!

Dönemin değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak dünyasında; finansal sonuçlarını iyileştirecek çözümler sunuyoruz.

 • Mevcut kaynaklarınızı kullanan
 • Ekibinizin potansiyelini açığa çıkaran
 • Modüler danışmanlık hizmetleri sunuyoruz

Başta ve “Darboğaz Kuramı” ile “Yalın Teknikler” den oluşan özgün iş modeli ile;

 • Hızlı ve esnek süreçlerle
 • Kalıcı iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz

Yalın teknikleri, Darboğaz Yönetimi teknikleri ile bağdaştırarak; “Yalın Ekspres” modeli ile, ekspres dönüşümü gerçekleştiriyoruz.  

Yalı Ekspres modelinin temel çıktıları:

 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Teslim sürelerinin kısaltılması
 • Ana süreç çıktısının arttırılması
 • Nakit akışının hızlandırılması
 • Tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi
 • Kalite yönetiminin iyileştirilmesi

Eğitim programlarımızı, “Kısa-Öz Bilgi” aktarımı şeklinde dilediğiniz ortamda gerçekleştiryoruz.

Dilerseniz, “Kısa-Öz Bilgi” aktarımını; uygulama “çalıştayı” ile destekliyoruz. Yaparak öğrenme modelini uyguluyoruz. 

Bu şekilde zamanı daha iyi kullanıyoruz. Edinilen bilgilerin, kısa sürede eyleme dönüşmesini sağlıyoruz.

Ayrıca, katılımcıların gizli yeteneklerini ortaya çıkartıyoruz. Geleceğin liderleri, bu çalışmalarda ortaya çıkıyor.

Geleceği hep birlikte şekillendiriyoruz.

HADİHızlı Analiz Değerlendirme ve İyileştirme programıdır.

Danışmanlık Platformu tarafından oluşturulmuş bir sürekli gelişim sürecidir.

Öncelikle, detaylı bir süreç analizi yapılır. Süreç performansları değerlendirilir. Süreç etkileşimleri incelenir.

Bu veriler doğrultusunda, sürecin işleyişindeki darboğazlar tespit edilir. Yalın Ekspres yaklaşımı ile bu darboğazların aşılması planlı birçalışma başlatılır. 

HADİ! ile, mevcut kaynakların harekete geçirilmesi ve gizli kapasitenin açığa çıkması mümkün olmaktadır. Bu yöntemle, hiç yatırım yapmadan işletme çıktısının %20-25 arttırılması mümkündür.

Değişkenlik-Karmaşıklık-Belirsizlik-Muğlaklık  ortamında var olabilmek için; bireysel olarak ve organizasyon olarak “çevik” olmak gerekiyor.

Bu bağlamda, uygulamalı Eğitim & Farkındalık  programları sunuyoruz.

 • Öz farkındalık
 • Güven ve güvenilirlik
 • Zihinsel çeviklik
 • Sosyal çeviklik
 • Değişim çevikliği
 • Sonuç almada çeviklik