HADi, Hızlı Analiz Değerlendirme ve İyileştirme programıdır.

Danışmanlık Platformu tarafından oluşturulmuş bir sürekli gelişim sürecidir.

HADi programında; işletme organizasyonu, finansal sonuçlara odaklı yapılandırılır. 

Mevcut kaynaklar kullanılarak gizli kapasitenin açığa çıkartılır. Yatırım yapmadan toplam çıktının %20-25 artması sağlanır.

“Darboğaz yönetimi “, HADi sürecinin temel felsefesini oluşturur. “Kısıtlar Kuramının” araçları ve yaklaşımı kullanılarak, finansal sonuçların iyileştirilmesi sağlanır. 

HADi sürecinin gücü, süreç performansını düşüren darboğaz operasyonlara odaklanmasında yatmaktadır. Bu şekilde, yalnızca en büyük etkiye sahip değişikliklere öncelik verilmektedir. 

  •  Aşırı üretimin ortadan kaldırılması
  •  İş akışının sadeleştirilmesi
  •  Akışa dayalı iş planlama
  • “Sıfır Hata” stratejileri
  •  Çoklu görev yönetimi
  •  Yeni ürün & Hizmet sorunsuz devreye alma