HADi, Hızlı Analiz Değerlendirme ve İyileştirme programıdır.

Danışmanlık Platformu tarafından oluşturulmuş bir sürekli gelişim sürecidir.

Öncelikle, detaylı bir süreç analizi yapılır. Süreçlerin  performansları değerlendirilir. Süreçler arası etkileşimler tespit edilir.

Bu veriler doğrultusunda, darboğazlar ortaya çıkarılır. 

Yalın Ekspres yaklaşımla; darboğaz yönetimi çatışmalarına başlanır. Bu süreçte biline tüm metotlar, ihtiyaca göre uygulanır. İşletmeye özel çözümler oluşturulur.

HADİ ile, mevcut kaynakların harekete geçirilmesi ve gizli kapasitenin açığa çıkması mümkün olmaktadır. Bu yöntemle, hiç yatırım yapmadan işletme çıktısının %20-25 arttırılması mümkündür.

HADi sürecinde, tüm işletme süreçleri, finansal sonuçlarla senkronize hale gelir. Böylece, şeffaf bir performans yönetimi mümkün olur.

“Darboğaz yönetimi “, HADi sürecinin devamıdır. Amaç, verimliliği ve toplam çıktıyı arttırmaktır. Analiz ve değerlendirme sürecinin sonuçlarına göre, darboğaz yönetiminin etkili araçları uygulanır.

HADi sürecinin gücü, süreç performansını düşüren darboğaz operasyonlara odaklanmasında yatmaktadır. Bu şekilde, yalnızca en büyük etkiye sahip değişikliklere öncelik verilmektedir. HADi sürecinde, temelde, aşağıdaki ögelere odaklanılmaktadır.

Aşırı üretimin ortadan kaldırılması
• Akışa dayalı iş planlama
• İş gücünü etkin kullanmak (Çoklu görevleri yönetmek)
• Yeni ürünlerin sorunsuz devreye alınması
• Tamir işlerinin elimine edilmesi
• İş akışının sadeleştirilmesi