• Eğitici
  • Ekonomik
  • Kolay kurulum
  • Rekabetçi
  • Performans ölçümlü
  • Proje destekli
  • Kısa-Öz Eğitim programlarını özgün simülasyonlarla destekliyoruz.
  • İhtiyaçlarınıza göre “özel tasarım” simülasyonlar oluşturuyoruz.
  • Simülasyonları gerçek verilerle zenginleştiriyoruz.

Simülasyonlar                                         Açıklama

Zar Oyunu

Operasyonlardaki değişkenlik ve operasyonlar arası karşılıklı bağımlılığın olumsuz etkilerini açıklamak. Darboğazlar için strateji oluşturmak.

Metal Para Oyunu

Operasyon verimliliği  ve toplam verimlilik arasındaki farkı anlamak.

“Job Shop” Oyunu

Darboğaz yönetimi  temel esaslarının anlaşılması.  DBR modelinin uygulamalı açıklanması.

Montaj Hattı Oyunu

Montaj operasyonlarının zorluklarını göstermek. Kritik Zincir yaklaşımının temel felsefesinin Açıklanması. Tampon kapasite ve yedek kapasite kavramlarını açıklamak

“Alpha-Number-Shape” 

Çoklu görevlerin yıkıcı etkisini göstermek

“Sixes Game”

Bireysel proje görevleri için beta dağılımının altında yatan nedenleri vurgulamak ve zaman çizelgelerine güvenilirlik kazandırmak

“Bead Experiement”

Çoklu proje yönetimindeki problemlerin anlaşılması ve çözüm önerilerinin tartışılması

“Tedarik Zinciri” Oyunu

Talep dalgalanmalarına karşı «Tedarik Zinciri» yönetim stratejilerinin incelenmesi ve DBR modelinin tedarik zinciri yönetimine uyarlanması için alıştırmalar

Tedarik Zinciri & VMI 

Talep değişkenliğinin tedarik zinciri üzerine etkisi. Klasik yaklaşım ve TOC yaklaşımı arasındaki finansal sonuç farklarının anlaşılması

“Beer Game”

Talep değişkenliğinin tedarik zinciri üzerine etkisi. Gecikme faktörü ve kamçı etkisinin uygulamalı olarak açıklanması

“Box Simulation”

Yalın prensiplerin ve sürekli gelişim yaklaşımının uygulamalı olarak açıklanması. Değer akışı odaklı hat dizaynının görselleştirilmesi

“Dot Game”

Ofis süreçlerinde yalın prensiplerin uygulanabilirliği için farkındalık yaratılması Darboğazların sonuçlar üzerine etkisinin gösterilmesi.