Gizli potansiyelin ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için moderatörlük hizmeti sunuyoruz.  Karmaşık sorunların çözümlenmesi için grup sinerjisini, açığa çıkarıyor ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz.

 • Küçük Gruplar    3-50 Kişi
 • Büyük Gruplar    50-1000 Kişi
 • Takım Ruhu
 • Sinerji
 • Grup Dinamizmi
 • Yaratıcılık
 • Birlikte Öğrenme
 • Motivasyon
 • İletişim

Çalışma öncesinde, yöneticilerle hazırlık çalışması yapılır. Çalışmanın içeriği ve akış planı birlikte oluşturulur

Grup çalışması, katılımcıların gizli potansiyellerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak şekilde gerçekleştirilir.

Grup çalışmasının sonrasında, çalışmanın içeriği; grup önerilerini ve dile getirilen örnek durumların bir özetini içerecek şekilde bir foto-protokol hazırlanır ve tüm katılımcılara dağıtılır.

İstendiği takdirde, yönetime, yapılan çalışmadan edinilen platform izlenimleri sunulur ve öneriler dile getirilir

İstendiği takdirde, geri besleme oturuunda sunulan önerilerle ilgili proje önerileri oluşturulur ve yönetime sunulur

 • Kritik Toplantılar
 • FMEA Risk Analizi
 • SWOT Analizi
 • Stratejik Planlama
 • Sorunlar & Öneriler
 • Motivasyon 
 • Çatışma Yönetimi
 • Beyin Fırtınası
 • Kademeli Beyin Fırtınası
 • “Açık Alan Tekniği””
 • Hedef & Strateji Belirleme
 • Vizyon & Misyon Oluşturma
 • Kriz Yönetimi & Diyalog
 • Odak Grup Çalışmaası